Doména uradne.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka portálu pre povinné zverejňovanie dokumentov samospráv a organizácií.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla

1. PROJEKT URADNE.SK

Portál vznikol a funguje z dôvodu, aby ušetril v maximálnej možnej miere čas, z radov povinných úkonov obce. Robíme všetko preto, aby ste mali o starosť menej. Dáta centralizujeme bez potreby duplicitného zadávania na iných miestach. Prehľadná a rýchla administrácia umožňuje registrovanému používateľovi mať plne pod kontrolou zverejnené dáta. Ku všetkým zverejneniam si viete v administrácii uložiť potvrdenie, pre prípadné dokladovanie interne, alebo tretím stranám.

Ak potrebujete pomôcť, kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Uradne.sk ponúka pre registrovaných používateľov možnosť zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. Taktiež ponúka manuálne aj automatické prepojenia z ekonomických softwarov, automatické prepojenie s vládnymi portálmi CUET.slovensko.sk a CRZ.gov.sk. Tieto údaje je možné zobraziť a filtrovať podľa potreby aj priamo na webstránke používateľa.

Registrovať sa môžete kedykoľvek na adrese: https://www.uradne.sk/pouzivatel/vytvorit
Na to, aby sme váš účet aktivovali, prosím kontaktujte nás,
potrebujeme vedieť o ktoré možnosti, ktoré ponúka uradne.sk, máte záujem. Kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.

Na vašej webstránke však môžete zvlášť zverejniť viacero rôznych výstupov z viacerých registrácií v uradne.sk.
Napr. na jednej webstránke obce/mesta môže byť v samostatných podstranách výstup zmlúv, faktúr a objednávok pre: Obec/Mesto, Sociálny podnik, Školu, Škôlku, a.i.
 

V prípade, ak Vás systém nepustí registrovať sa z dôvodu už existujúcej e-mailovej adresy, a účet nemáte aktívny, kontaktujte nás na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Pod prihlasovacím formulárom sa nachádza miesto, kde si môžete vygenerovať nové heslo.

Ak máte webstránku od iného dodávateľa ako webex.digital s.r.o., taktiež môžete mať zverejnené zmluvy, faktúry, objednávky, úradnú tabuľu na vašej aktuálnej webstránke. Napíšte nám a pošleme Vám postup ako na to. Taktiež nás prosím kontaktujte, ak chcete vytvoriť novú webstránku a podľa štandardov. Kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Pre všetky samosprávy/inštitúcie je grátis zverejňovanie zmlúv v uradne.sk, export zmlúv do CRZ.gov.sk a zobrazenie zmlúv na webstránke. Všetky ďalšie služby, ktoré má uradne.sk, sú k dispozícii na základe individuálnej CP (cenovej ponuky). V prípade záujmu nás kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.
 

Učet je po registrácii neaktívny. Aktivovaný bude hneď po internej kontrole, štandardne do 24 h.

Za obsah (t.j. zverejnené zmluvy, faktúry či objednávky) zodpovedá správca obsahu, a teda registrovaný používateľ na uradne.sk.

Za funkčnosť je zodpovedný technický prevádzkovateľ portálu uradne.sk, spoločnosť webex.digital s.r.o.. V prípade akýchkoľvek technických problémov nás kontaktujte na našej infolinke: +421 918 699 666 alebo e-mailom: info@uradne.sk, prípadne napíšte na: projekt@webex.sk.

2. CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV "crz.gov.sk"

 • Pre automatické exportovanie zmlúv z uradne.sk do crz.gov.sk je potrebné:
  1. registrovaný profil a aktivovaný účet na uradne.sk
  2. registrovaný profil a aktivovaný účet v crz.gov.sk
  3. prepojenie uradne.sk s crz.gov.sk
   • napojenie sa nastavuje cez url adresu v profile používateľa v crz gov.sk
  4. v administrácii označiť zmluvu a prílohu, ktorá ma byť exportovaná na crz.gov.sk
   • takáto zmluva bude zobrazená aj na webstránke registrovaného profilu (napr. oficiálne stránky obce/mesta)
   • automatické exportovanie prebieha 4-krát do dňa o 0:00 h, 8:00 h, 12:00 h a 17:00 h.
 • Exportovať zmluvu do crz.gov.sk je z uradne.sk možné len uloženú zmluvu ku ktorej bol pridaný súbor(príloha). Po zadaní a uložení potrebných údajov, označíme súbor, ktorý chceme pri danom dokumente exportovať a stlačíme tlačidlo Exportovať na crz.gov.sk. Takáto zmluva je pripravená na export, ktorý bude stiahnutý v pravidelných intervaloch zo strany crz.gov.sk.

  pozn.: Po exportovaní na crz.gov.sk, nie je možné zmluvu akokoľvek meniť v uradne.sk. Ak by bolo potrebné vykonať zmeny na zmluve, prosím kontaktujte nás - vysvetlíme Vám proces.

  TIP:
  • Ako typ súboru je dovolené exportovať len .pdf. Ak súbor nie je vo formáte .pdf, portál uradne.sk pri exporte daný súbor skonvertuje a exportuje už správny typ formátu prílohy.
  • V časti, kde sa nahrávajú prílohy je možné taktiež viacero súborov spájať a konvertovať do .pdf

  Áno, ale POZOR, obsah už zverejnenej zmluvy je možné meniť LEN spolu v komunikácii s operátormi na crz.gov.sk. Aktuálne portál crz.gov.sk neponúka možnosť zmeny cez uradne.sk, ani priamo ako prihlasený používateľ v crz.gov.sk. Všetky zmeny už zverejnených zmlúv su zaznamenávané, preto je potrebné pred vyexportovaním dôsledne prekontrolovať vyplnené údaje ako aj priloženú prílohu.

  Áno, uradne.sk je miesto, kde sa centralizujú dáta a crz.gov.sk je portál kde sa zverejňuje len časť zmluvy.

  Pre registráciu do crz.gov.sk je potrebné vyplniť len jeden súbor. Súbory sú obsahovo rovnaké. Je jedno, ktorý zo zvolených súborov použijete.

  Každá osoba, ktorá má mať právo pre úpravu zmlúv v crz.gov.sk, by mala mať samostatný prístup.
  V konečnom dôsledku postačuje jeden účet na to, aby sme vedeli portál uradne.sk prepojiť s Vaším kontrom v crz.gov.sk. O priradenie nových prístupov alebo zrušenie aktuálnych bude možné požiadať aj neskôr, pri personálnej výmene v úrade.

  Po vytvorení účtu príde každému do e-mailu (na email, ktorý povinné osoby uviedli v žiadosti) informácia o vytvorení účtu a aktivačný link, na ktorom si nastavíte heslo. Následne budete môcť s CRZ okamžite pracovať. Nastaviť prepojenie s uradne.sk Na listy crz.gov.sk neodpovedá.

  Ak máte modul CRZ aktivovaný v časti moje zmluvy v časti kde je nadpis, nájdete Zobrazený modul CRZ kde je možnosť skopírovania URL adresy, ktorú je potrebné vložiť do Vášho účtu crz.gov.sk. pozn: Pre prepojenie je potrebné mať export na crz.gov.sk zo strany uradne.sk povolené.

  Áno, na základe novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Vám ako povinnej osobe vyplynula povinnosť od 31.03.2022 zverejňovať zmluvy na crz.gov.sk (Centrálny register zmlúv).

  CRZ momentálne umožňuje uviesť iba dve zmluvné strany sa v takomto prípade môžu všetky zmluvné strany vložiť do poľa spolu (napr. oddelené čiarkou), prípadne ich vložiť do poznámky.

  3. CENTRÁLNA ÚRADNÁ ELEKTRONICKÁ TABUĽA "cuet.slovensko.sk"

  1. Používateľ musí mať aktívny účet v uradne.sk, a je potrebné, aby mal službu export na cuet dohodnutú.
  2. Pripravíme vám podklady na to, aby mohli byť dokumenty z úradnej tabule obce zverejnené aj na CUET.
  3. Dokumenty spoločne vyplníme a zašleme ich na potrebné miesta.
  4. Prepojíme váš účet v uradne.sk s CUET.
  5. V administrácii označíte dokument, ktorý chcete zverejniť na CUET - export dokumentu trvá cca do 15 minút.
    

  Od 1.11.2016 je povinnosť orgánov verejnej moci (OVM) zverejňovať dokumenty na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli(CUET), teda na portály zriadenom na ústrednom portáli verejnej správy(UPVS). Zverejňovať by ste mali dokumenty, ktoré zverejníte na úradnej tabuli obce/mesta, teda aj tie ktoré zverejňujete na úradnej tabuli webového sídla. Zverejňovať je potrebné presne v rovnaký deň ako na úradnej tabuli, webovom sídle.


  Nenašli ste odpoveď? Spýtajte sa nás TU
   

  Zend Framework
  Documentation Modules Gallery PHP Version 7.3.31-2+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1 Extensions intl ModulesZend\I18nZend\InputFilterZend\FilterZend\HydratorZend\SerializerZend\MailZend\PaginatorZend\SessionZend\Mvc\Plugin\IdentityZend\Mvc\Plugin\FlashMessengerZend\Mvc\I18nZend\Mvc\ConsoleZend\FormZend\CacheZend\RouterZend\ValidatorDoctrineModuleDoctrineORMModuleApplicationImportRestCuetCRZZendDeveloperTools
  Request and Response 200 PageController::index on faq
  Status code 200 Method GET Controller Application\Controller\PageController Action index Other Route Parameters array(1) { ["filename"]=> string(3) "faq" } Route faq Template layout/layout

    content: string

  Template application/page/index

    page: Application\Entity\Page

  Execution Time 37.27 ms
  1. route 17.74 ms
  File: public/index.php - Line: 47
  Target: Zend\Mvc\Application
  2. dispatch 18.13 ms
  File: public/index.php - Line: 47
  Target: Zend\Mvc\Application
  3. dispatch 20.51 ms
  File: src/DispatchListener.php - Line: 138
  Target: Application\Controller\PageController
  4. render 31.75 ms
  File: src/Application.php - Line: 348
  Target: Zend\Mvc\Application
  5. renderer 31.80 ms
  File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105
  Target: Zend\View\View
  6. renderer.post 31.83 ms
  File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105
  Target: Zend\View\View
  7. renderer 31.87 ms
  File: src/View.php - Line: 236
  Target: Zend\View\View
  8. renderer.post 31.90 ms
  File: src/View.php - Line: 236
  Target: Zend\View\View
  9. response 36.83 ms
  File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105
  Target: Zend\View\View
  10. finish 36.87 ms
  File: src/Application.php - Line: 348
  Target: Zend\Mvc\Application
  11. collected 90.54 ms
  File: Listener/ProfilerListener.php - Line: 91
  Target: NULL
  Total Time 37.27 ms
  Memory Peak 6.00 MB
  1. route 4.00 MB

  public/index.php - Line: 47

  2. dispatch 4.00 MB

  public/index.php - Line: 47

  3. dispatch 4.00 MB

  src/DispatchListener.php - Line: 138

  4. render 6.00 MB

  src/Application.php - Line: 348

  5. renderer 6.00 MB

  Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105

  6. renderer.post 6.00 MB

  Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105

  7. renderer 6.00 MB

  src/View.php - Line: 236

  8. renderer.post 6.00 MB

  src/View.php - Line: 236

  9. response 6.00 MB

  Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105

  10. finish 6.00 MB

  src/Application.php - Line: 348

  11. collected 8.00 MB

  Listener/ProfilerListener.php - Line: 91

  Memory Peak 6.00 MB
  Config Config
  Merged Config (Config)
  ^ array:46 [
   "filters" => array:2 [
    "aliases" => array:10 [
     "alnum" => "Zend\I18n\Filter\Alnum"
     "Alnum" => "Zend\I18n\Filter\Alnum"
     "alpha" => "Zend\I18n\Filter\Alpha"
     "Alpha" => "Zend\I18n\Filter\Alpha"
     "numberformat" => "Zend\I18n\Filter\NumberFormat"
     "numberFormat" => "Zend\I18n\Filter\NumberFormat"
     "NumberFormat" => "Zend\I18n\Filter\NumberFormat"
     "numberparse" => "Zend\I18n\Filter\NumberParse"
     "numberParse" => "Zend\I18n\Filter\NumberParse"
     "NumberParse" => "Zend\I18n\Filter\NumberParse"
    ]
    "factories" => array:4 [
     "Zend\I18n\Filter\Alnum" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Filter\Alpha" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Filter\NumberFormat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Filter\NumberParse" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
    ]
   ]
   "service_manager" => array:5 [
    "aliases" => array:25 [
     "TranslatorPluginManager" => "Zend\I18n\Translator\LoaderPluginManager"
     "InputFilterManager" => "Zend\InputFilter\InputFilterPluginManager"
     "FilterManager" => "Zend\Filter\FilterPluginManager"
     "HydratorManager" => "Zend\Hydrator\HydratorPluginManager"
     "Zend\Session\SessionManager" => "Zend\Session\ManagerInterface"
     "MvcTranslator" => "Zend\Mvc\I18n\Translator"
     "console" => "ConsoleAdapter"
     "Console" => "ConsoleAdapter"
     "ConsoleDefaultRenderingStrategy" => "Zend\Mvc\Console\View\DefaultRenderingStrategy"
     "ConsoleRenderer" => "Zend\Mvc\Console\View\Renderer"
     "Zend\Form\Annotation\FormAnnotationBuilder" => "FormAnnotationBuilder"
     "Zend\Form\Annotation\AnnotationBuilder" => "FormAnnotationBuilder"
     "Zend\Form\FormElementManager" => "FormElementManager"
     "HttpRouter" => "Zend\Router\Http\TreeRouteStack"
     "router" => "Zend\Router\RouteStackInterface"
     "Router" => "Zend\Router\RouteStackInterface"
     "RoutePluginManager" => "Zend\Router\RoutePluginManager"
     "ValidatorManager" => "Zend\Validator\ValidatorPluginManager"
     "Escaper" => "Application\Service\Escaper"
     "import_user_1_contract" => "Import\Service\Zverejnene\AdapterContract"
     "import_user_1_bill" => "Import\Service\Zverejnene\AdapterBill"
     "import_user_1_order" => "Import\Service\Zverejnene\AdapterOrder"
     "import_user_1_trash" => "Import\Service\Kosit\Adapter"
     "import_user_5_bill" => "Import\Service\IFOsoft\Adapter"
     "import_user_6_bill" => "Import\Service\Asseco\AdapterBill"
    ]
    "factories" => array:129 [
     "Zend\I18n\Translator\TranslatorInterface" => "Zend\I18n\Translator\TranslatorServiceFactory"
     "Zend\I18n\Translator\LoaderPluginManager" => "Zend\I18n\Translator\LoaderPluginManagerFactory"
     "Zend\InputFilter\InputFilterPluginManager" => "Zend\InputFilter\InputFilterPluginManagerFactory"
     "Zend\Filter\FilterPluginManager" => "Zend\Filter\FilterPluginManagerFactory"
     "Zend\Hydrator\HydratorPluginManager" => "Zend\Hydrator\HydratorPluginManagerFactory"
     "SerializerAdapterManager" => "Zend\Serializer\AdapterPluginManagerFactory"
     "Zend\Mail\Protocol\SmtpPluginManager" => "Zend\Mail\Protocol\SmtpPluginManagerFactory"
     "Zend\Paginator\AdapterPluginManager" => "Zend\Paginator\AdapterPluginManagerFactory"
     "Zend\Paginator\ScrollingStylePluginManager" => "Zend\Paginator\ScrollingStylePluginManagerFactory"
     "Zend\Session\Config\ConfigInterface" => "Zend\Session\Service\SessionConfigFactory"
     "Zend\Session\ManagerInterface" => "Zend\Session\Service\SessionManagerFactory"
     "Zend\Session\Storage\StorageInterface" => "Zend\Session\Service\StorageFactory"
     "Zend\Mvc\I18n\Translator" => "Zend\Mvc\I18n\TranslatorFactory"
     "ConsoleAdapter" => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleAdapterFactory"
     "ConsoleExceptionStrategy" => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleExceptionStrategyFactory"
     "ConsoleRouteNotFoundStrategy" => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleRouteNotFoundStrategyFactory"
     "ConsoleRouter" => "Zend\Mvc\Console\Router\ConsoleRouterFactory"
     "ConsoleViewManager" => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleViewManagerFactory"
     "Zend\Mvc\Console\View\DefaultRenderingStrategy" => "Zend\Mvc\Console\Service\DefaultRenderingStrategyFactory"
     "Zend\Mvc\Console\View\Renderer" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "FormAnnotationBuilder" => "Zend\Form\Annotation\AnnotationBuilderFactory"
     "FormElementManager" => "Zend\Form\FormElementManagerFactory"
     "Zend\Cache\PatternPluginManager" => "Zend\Cache\Service\PatternPluginManagerFactory"
     "Zend\Cache\Storage\AdapterPluginManager" => "Zend\Cache\Service\StorageAdapterPluginManagerFactory"
     "Zend\Cache\Storage\PluginManager" => "Zend\Cache\Service\StoragePluginManagerFactory"
     "Zend\Router\Http\TreeRouteStack" => "Zend\Router\Http\HttpRouterFactory"
     "Zend\Router\RoutePluginManager" => "Zend\Router\RoutePluginManagerFactory"
     "Zend\Router\RouteStackInterface" => "Zend\Router\RouterFactory"
     "Zend\Validator\ValidatorPluginManager" => "Zend\Validator\ValidatorPluginManagerFactory"
     "doctrine.cli" => "DoctrineModule\Service\CliFactory"
     "DoctrineORMModule\CliConfigurator" => "DoctrineORMModule\Service\CliConfiguratorFactory"
     "Doctrine\ORM\EntityManager" => "DoctrineORMModule\Service\EntityManagerAliasCompatFactory"
     "Application\Service\IndexManager" => "Application\Service\Factory\IndexManagerFactory"
     "Application\Service\UserManager" => "Application\Service\Factory\UserManagerFactory"
     "Application\Service\UploadManager" => "Application\Service\Factory\UploadManagerFactory"
     "Application\Service\ImgCacheManager" => "Application\Service\Factory\ImgCacheManagerFactory"
     "Application\Service\FileManager" => "Application\Service\Factory\FileManagerFactory"
     "Application\Service\OrderManager" => "Application\Service\Factory\OrderManagerFactory"
     "Application\Service\ContractManager" => "Application\Service\Factory\ContractManagerFactory"
     "Application\Service\CrzLogsManager" => "Application\Service\Factory\CrzLogsManagerFactory"
     "Application\Service\BillManager" => "Application\Service\Factory\BillManagerFactory"
     "Application\Service\CurrencyManager" => "Application\Service\Factory\CurrencyManagerFactory"
     "Application\Service\AuthManager" => "Application\Service\Factory\AuthManagerFactory"
     "Application\Service\AuthAdapter" => "Application\Service\Factory\AuthAdapterFactory"
     "Application\Service\RbacManager" => "Application\Service\Factory\RbacManagerFactory"
     "Application\Service\RbacAssertionManager" => "Application\Service\Factory\RbacAssertionManagerFactory"
     "Application\Service\LoginAsManager" => "Application\Service\Factory\LoginAsManagerFactory"
     "Application\Service\PageManager" => "Application\Service\Factory\PageManagerFactory"
     "Application\Service\SendEmailManager" => "Application\Service\Factory\SendEmailManagerFactory"
     "Application\Service\PublicSearchManager" => "Application\Service\Factory\PublicSearchManagerFactory"
     "Application\Service\HashAuthManager" => "Application\Service\Factory\HashAuthManagerFactory"
     "Application\Service\PDFManager" => "Application\Service\Factory\PDFManagerFactory"
     "Zend\Authentication\AuthenticationService" => "Application\Service\Factory\AuthenticationServiceFactory"
     "Application\Service\ImportManager" => "Application\Service\Factory\ImportManagerFactory"
     "Application\Service\ImportPSCManager" => "Application\Service\Factory\ImportPSCManagerFactory"
     "Application\Service\ImportRSSTableManager" => "Application\Service\Factory\ImportRSSTableManagerFactory"
     "Application\Service\AddressManager" => "Application\Service\Factory\AddressManagerFactory"
     "Application\Service\ManualManager" => "Application\Service\Factory\ManualManagerFactory"
     "Application\Service\AutoFormManager" => "Application\Service\Factory\AutoFormManagerFactory"
     "Application\Service\RelationsManager" => "Application\Service\Factory\RelationsManagerFactory"
     "Application\Service\RSSManager" => "Application\Service\Factory\RSSManagerFactory"
     "Application\Service\TableNewsManager" => "Application\Service\Factory\TableNewsManagerFactory"
     "Zend\Mvc\Controller\Plugin\Url" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Jenssegers\Agent\Agent" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Application\Service\TranslateService" => "Application\Service\Factory\TranslateServiceFactory"
     "Application\Service\MessageManager" => "Application\Service\Factory\MessageManagerFactory"
     "Application\Service\Escaper" => "Application\Service\Factory\EscaperFactory"
     "Application\Service\HTMLPurifier" => "Application\Service\Factory\HTMLPurifierFactory"
     "Application\Service\EmailLogService" => "Application\Service\Factory\EmailLogServiceFactory"
     "Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemTagAwareAdapter" => "Application\Service\Factory\SymfonyCacheFactory"
     "Application\Service\NotificationManager" => "Application\Service\Factory\NotificationManagerFactory"
     "Application\Service\ImportAdapterManager" => "Application\Service\Factory\ImportAdapterManagerFactory"
     "Application\Service\ImportObecManager" => "Application\Service\Factory\ImportObecManagerFactory"
     "Application\Service\TrashManager" => "Application\Service\Factory\TrashManagerFactory"
     "Application\Service\Notify\NotifyService" => "Application\Service\Notify\NotifyServiceFactory"
     "Import\Manager\ImportFileManager" => "Import\Manager\Factory\ImportFileManagerFactory"
     "Import\Service\ImportService" => "Import\Service\Factory\ImportServiceFactory"
     "Import\Service\ImportServiceLocator" => "Import\Service\Factory\ImportServiceLocatorFactory"
     "Import\Service\Winibeu\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\WinibeuOrder\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Winibeu_BillKosiceDH\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Winibeu_OrderKosiceDH\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Korwin\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Korwin2024\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Urbis\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Urbis\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Urbis\AdapterXMLBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Urbis\AdapterXMLOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Urbis\AdapterXMLContract" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\ROPO\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\ROPO\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\IFOsoft\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\IFOsoft\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Remek\AdapterBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Remek\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Egov\AdapterContract" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Egov\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Egov\AdapterBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Zverejnene\AdapterContract" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Zverejnene\AdapterBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Zverejnene\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Asseco\AdapterBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Korwin\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Korwin2024\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Topset\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Import\Service\Kosit\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
     "Rest\Service\RestService" => "Rest\Service\Factory\RestServiceFactory"
     "Rest\Service\TableNewsApiService" => "Rest\Service\Factory\TableNewsApiServiceFactory"
     "Rest\Service\SearchApiService" => "Rest\Service\Factory\SearchApiServiceFactory"
     "Rest\Adapter\AuthByHashAdapter" => "Rest\Adapter\Factory\AuthByHashAdapterFactory"
     "Rest\Listener\AuthByHashListener" => "Rest\Listener\Factory\AuthByHashListenerFactory"
     "Rest\Service\PostService" => "Rest\Service\Factory\PostServiceFactory"
     "Rest\Service\TrashApiService" => "Rest\Service\Factory\TrashApiServiceFactory"
     "Rest\Service\PublicSearchApiService" => "Rest\Service\Factory\PublicSearchApiFactory"
     "Cuet\Service\Cuet\CuetService" => "Cuet\Service\Cuet\CuetServiceFactory"
     "Cuet\Service\Ekr\EkrService" => "Cuet\Service\Ekr\EkrServiceFactory"
     "Cuet\Service\G2g\G2gService" => "Cuet\Service\G2g\G2gServiceFactory"
     "Cuet\Service\Sts\StsService" => "Cuet\Service\Sts\StsServiceFactory"
     "Cuet\Service\SoapRequest\SoapRequest" => "Cuet\Service\SoapRequest\SoapRequestFactory"
     "Cuet\Service\Edesk\EdeskService" => "Cuet\Service\Edesk\EdeskServiceFactory"
     "Cuet\Service\RequestQueue\RequestQueueService" => "Cuet\Service\RequestQueue\RequestQueueServiceFactory"
     "Cuet\Model\SamlToken\SamlTokenManager" => "Cuet\Model\SamlToken\SamlTokenManagerFactory"
     "Cuet\Model\RequestQueue\RequestQueueManager" => "Cuet\Model\RequestQueue\RequestQueueManagerFactory"
     "Cuet\Model\Log\LogManager" => "Cuet\Model\Log\LogManagerFactory"
     "Cuet\Model\Edesk\EdeskManager" => "Cuet\Model\Edesk\EdeskManagerFactory"
     "Cuet\Model\Organization\OrganizationManager" => "Cuet\Model\Organization\OrganizationManagerFactory"
     "Cuet\Service\Notify\NotifyService" => "Cuet\Service\Notify\NotifyServiceFactory"
     "Cuet\Service\CuetResultLog\CuetResultLogService" => "Cuet\Service\CuetResultLog\CuetResultLogServiceFactory"
     "CRZ\Manager\CRZManager" => "CRZ\Manager\Factory\CRZManagerFactory"
    ]
    "abstract_factories" => array:4 [
     0 => "Zend\Session\Service\ContainerAbstractServiceFactory"
     1 => "Zend\Form\FormAbstractServiceFactory"
     2 => "Zend\Cache\Service\StorageCacheAbstractServiceFactory"
     "DoctrineModule" => "DoctrineModule\ServiceFactory\AbstractDoctrineServiceFactory"
    ]
    "delegators" => array:9 [
     "HttpRouter" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\I18n\Router\HttpRouterDelegatorFactory"
     ]
     "Zend\Router\Http\TreeRouteStack" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\I18n\Router\HttpRouterDelegatorFactory"
     ]
     "ControllerManager" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ControllerManagerDelegatorFactory"
     ]
     "Request" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleRequestDelegatorFactory"
     ]
     "Response" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleResponseDelegatorFactory"
     ]
     "Zend\Router\RouteStackInterface" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\Console\Router\ConsoleRouterDelegatorFactory"
     ]
     "Zend\Mvc\SendResponseListener" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleResponseSenderDelegatorFactory"
     ]
     "ViewHelperManager" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleViewHelperManagerDelegatorFactory"
     ]
     "ViewManager" => array:1 [
      0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ViewManagerDelegatorFactory"
     ]
    ]
    "invokables" => array:18 [
     "DoctrineModule\Authentication\Storage\Session" => "Zend\Authentication\Storage\Session"
     "doctrine.dbal_cmd.runsql" => "Doctrine\DBAL\Tools\Console\Command\RunSqlCommand"
     "doctrine.dbal_cmd.import" => "Doctrine\DBAL\Tools\Console\Command\ImportCommand"
     "doctrine.orm_cmd.clear_cache_metadata" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\MetadataCommand"
     "doctrine.orm_cmd.clear_cache_result" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\ResultCommand"
     "doctrine.orm_cmd.clear_cache_query" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\QueryCommand"
     "doctrine.orm_cmd.schema_tool_create" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\CreateCommand"
     "doctrine.orm_cmd.schema_tool_update" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\UpdateCommand"
     "doctrine.orm_cmd.schema_tool_drop" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\DropCommand"
     "doctrine.orm_cmd.convert_d1_schema" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ConvertDoctrine1SchemaCommand"
     "doctrine.orm_cmd.generate_entities" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateEntitiesCommand"
     "doctrine.orm_cmd.generate_proxies" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateProxiesCommand"
     "doctrine.orm_cmd.convert_mapping" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ConvertMappingCommand"
     "doctrine.orm_cmd.run_dql" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\RunDqlCommand"
     "doctrine.orm_cmd.validate_schema" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ValidateSchemaCommand"
     "doctrine.orm_cmd.info" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\InfoCommand"
     "doctrine.orm_cmd.ensure_production_settings" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\EnsureProductionSettingsCommand"
     "doctrine.orm_cmd.generate_repositories" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateRepositoriesCommand"
    ]
   ]
   "validators" => array:2 [
    "aliases" => array:26 [
     "alnum" => "Zend\I18n\Validator\Alnum"
     "Alnum" => "Zend\I18n\Validator\Alnum"
     "alpha" => "Zend\I18n\Validator\Alpha"
     "Alpha" => "Zend\I18n\Validator\Alpha"
     "datetime" => "Zend\I18n\Validator\DateTime"
     "dateTime" => "Zend\I18n\Validator\DateTime"
     "DateTime" => "Zend\I18n\Validator\DateTime"
     "float" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
     "Float" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
     "int" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
     "Int" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
     "isfloat" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
     "isFloat" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
     "IsFloat" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
     "isint" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
     "isInt" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
     "IsInt" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
     "phonenumber" => "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber"
     "phoneNumber" => "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber"
     "PhoneNumber" => "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber"
     "postcode" => "Zend\I18n\Validator\PostCode"
     "postCode" => "Zend\I18n\Validator\PostCode"
     "PostCode" => "Zend\I18n\Validator\PostCode"
     "DoctrineNoObjectExists" => "DoctrineModule\Validator\NoObjectExists"
     "DoctrineObjectExists" => "DoctrineModule\Validator\ObjectExists"
     "DoctrineUniqueObject" => "DoctrineModule\Validator\UniqueObject"
    ]
    "factories" => array:10 [
     "Zend\I18n\Validator\Alnum" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Validator\Alpha" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Validator\DateTime" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Validator\IsFloat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Validator\IsInt" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\Validator\PostCode" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "DoctrineModule\Validator\NoObjectExists" => "DoctrineModule\Validator\Service\NoObjectExistsFactory"
     "DoctrineModule\Validator\ObjectExists" => "DoctrineModule\Validator\Service\ObjectExistsFactory"
     "DoctrineModule\Validator\UniqueObject" => "DoctrineModule\Validator\Service\UniqueObjectFactory"
    ]
   ]
   "view_helpers" => array:2 [
    "aliases" => array:237 [
     "currencyformat" => "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
     "currencyFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
     "CurrencyFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
     "dateformat" => "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat"
     "dateFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat"
     "DateFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat"
     "numberformat" => "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat"
     "numberFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat"
     "NumberFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat"
     "plural" => "Zend\I18n\View\Helper\Plural"
     "Plural" => "Zend\I18n\View\Helper\Plural"
     "translate" => "Zend\I18n\View\Helper\Translate"
     "Translate" => "Zend\I18n\View\Helper\Translate"
     "translateplural" => "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
     "translatePlural" => "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
     "TranslatePlural" => "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
     "flashmessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
     "flashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
     "FlashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
     "form" => "Zend\Form\View\Helper\Form"
     "Form" => "Zend\Form\View\Helper\Form"
     "formbutton" => "Zend\Form\View\Helper\FormButton"
     "form_button" => "Zend\Form\View\Helper\FormButton"
     "formButton" => "Zend\Form\View\Helper\FormButton"
     "FormButton" => "Zend\Form\View\Helper\FormButton"
     "formcaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha"
     "form_captcha" => "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha"
     "formCaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha"
     "FormCaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha"
     "captchadumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "captcha_dumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "captcha/dumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "CaptchaDumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "captchaDumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "formcaptchadumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "form_captcha_dumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "formCaptchaDumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "FormCaptchaDumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
     "captchafiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "captcha/figlet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "captcha_figlet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "captchaFiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "CaptchaFiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "formcaptchafiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "form_captcha_figlet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "formCaptchaFiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "FormCaptchaFiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
     "captchaimage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "captcha/image" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "captcha_image" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "captchaImage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "CaptchaImage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "formcaptchaimage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "form_captcha_image" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "formCaptchaImage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "FormCaptchaImage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
     "captcharecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "captcha/recaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "captcha_recaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "captchaRecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "CaptchaRecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "formcaptcharecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "form_captcha_recaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "formCaptchaRecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "FormCaptchaRecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
     "formcheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox"
     "form_checkbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox"
     "formCheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox"
     "FormCheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox"
     "formcollection" => "Zend\Form\View\Helper\FormCollection"
     "form_collection" => "Zend\Form\View\Helper\FormCollection"
     "formCollection" => "Zend\Form\View\Helper\FormCollection"
     "FormCollection" => "Zend\Form\View\Helper\FormCollection"
     "formcolor" => "Zend\Form\View\Helper\FormColor"
     "form_color" => "Zend\Form\View\Helper\FormColor"
     "formColor" => "Zend\Form\View\Helper\FormColor"
     "FormColor" => "Zend\Form\View\Helper\FormColor"
     "formdate" => "Zend\Form\View\Helper\FormDate"
     "form_date" => "Zend\Form\View\Helper\FormDate"
     "formDate" => "Zend\Form\View\Helper\FormDate"
     "FormDate" => "Zend\Form\View\Helper\FormDate"
     "formdatetime" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime"
     "form_date_time" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime"
     "formDateTime" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime"
     "FormDateTime" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime"
     "formdatetimelocal" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
     "form_date_time_local" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
     "formDateTimeLocal" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
     "FormDateTimeLocal" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
     "formdatetimeselect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
     "form_date_time_select" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
     "formDateTimeSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
     "FormDateTimeSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
     "formdateselect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect"
     "form_date_select" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect"
     "formDateSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect"
     "FormDateSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect"
     "form_element" => "Zend\Form\View\Helper\FormElement"
     "formelement" => "Zend\Form\View\Helper\FormElement"
     "formElement" => "Zend\Form\View\Helper\FormElement"
     "FormElement" => "Zend\Form\View\Helper\FormElement"
     "form_element_errors" => "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors"
     "formelementerrors" => "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors"
     "formElementErrors" => "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors"
     "FormElementErrors" => "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors"
     "form_email" => "Zend\Form\View\Helper\FormEmail"
     "formemail" => "Zend\Form\View\Helper\FormEmail"
     "formEmail" => "Zend\Form\View\Helper\FormEmail"
     "FormEmail" => "Zend\Form\View\Helper\FormEmail"
     "form_file" => "Zend\Form\View\Helper\FormFile"
     "formfile" => "Zend\Form\View\Helper\FormFile"
     "formFile" => "Zend\Form\View\Helper\FormFile"
     "FormFile" => "Zend\Form\View\Helper\FormFile"
     "formfileapcprogress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
     "form_file_apc_progress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
     "formFileApcProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
     "FormFileApcProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
     "formfilesessionprogress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
     "form_file_session_progress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
     "formFileSessionProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
     "FormFileSessionProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
     "formfileuploadprogress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
     "form_file_upload_progress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
     "formFileUploadProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
     "FormFileUploadProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
     "formhidden" => "Zend\Form\View\Helper\FormHidden"
     "form_hidden" => "Zend\Form\View\Helper\FormHidden"
     "formHidden" => "Zend\Form\View\Helper\FormHidden"
     "FormHidden" => "Zend\Form\View\Helper\FormHidden"
     "formimage" => "Zend\Form\View\Helper\FormImage"
     "form_image" => "Zend\Form\View\Helper\FormImage"
     "formImage" => "Zend\Form\View\Helper\FormImage"
     "FormImage" => "Zend\Form\View\Helper\FormImage"
     "forminput" => "Zend\Form\View\Helper\FormInput"
     "form_input" => "Zend\Form\View\Helper\FormInput"
     "formInput" => "Zend\Form\View\Helper\FormInput"
     "FormInput" => "Zend\Form\View\Helper\FormInput"
     "formlabel" => "Zend\Form\View\Helper\FormLabel"
     "form_label" => "Zend\Form\View\Helper\FormLabel"
     "formLabel" => "Zend\Form\View\Helper\FormLabel"
     "FormLabel" => "Zend\Form\View\Helper\FormLabel"
     "formmonth" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonth"
     "form_month" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonth"
     "formMonth" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonth"
     "FormMonth" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonth"
     "formmonthselect" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
     "form_month_select" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
     "formMonthSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
     "FormMonthSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
     "formmulticheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
     "form_multi_checkbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
     "formMultiCheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
     "FormMultiCheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
     "formnumber" => "Zend\Form\View\Helper\FormNumber"
     "form_number" => "Zend\Form\View\Helper\FormNumber"
     "formNumber" => "Zend\Form\View\Helper\FormNumber"
     "FormNumber" => "Zend\Form\View\Helper\FormNumber"
     "formpassword" => "Zend\Form\View\Helper\FormPassword"
     "form_password" => "Zend\Form\View\Helper\FormPassword"
     "formPassword" => "Zend\Form\View\Helper\FormPassword"
     "FormPassword" => "Zend\Form\View\Helper\FormPassword"
     "formradio" => "Zend\Form\View\Helper\FormRadio"
     "form_radio" => "Zend\Form\View\Helper\FormRadio"
     "formRadio" => "Zend\Form\View\Helper\FormRadio"
     "FormRadio" => "Zend\Form\View\Helper\FormRadio"
     "formrange" => "Zend\Form\View\Helper\FormRange"
     "form_range" => "Zend\Form\View\Helper\FormRange"
     "formRange" => "Zend\Form\View\Helper\FormRange"
     "FormRange" => "Zend\Form\View\Helper\FormRange"
     "formreset" => "Zend\Form\View\Helper\FormReset"
     "form_reset" => "Zend\Form\View\Helper\FormReset"
     "formReset" => "Zend\Form\View\Helper\FormReset"
     "FormReset" => "Zend\Form\View\Helper\FormReset"
     "formrow" => "Zend\Form\View\Helper\FormRow"
     "form_row" => "Zend\Form\View\Helper\FormRow"
     "formRow" => "Zend\Form\View\Helper\FormRow"
     "FormRow" => "Zend\Form\View\Helper\FormRow"
     "formsearch" => "Zend\Form\View\Helper\FormSearch"
     "form_search" => "Zend\Form\View\Helper\FormSearch"
     "formSearch" => "Zend\Form\View\Helper\FormSearch"
     "FormSearch" => "Zend\Form\View\Helper\FormSearch"
     "formselect" => "Zend\Form\View\Helper\FormSelect"
     "form_select" => "Zend\Form\View\Helper\FormSelect"
     "formSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormSelect"
     "FormSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormSelect"
     "formsubmit" => "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit"
     "form_submit" => "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit"
     "formSubmit" => "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit"
     "FormSubmit" => "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit"
     "formtel" => "Zend\Form\View\Helper\FormTel"
     "form_tel" => "Zend\Form\View\Helper\FormTel"
     "formTel" => "Zend\Form\View\Helper\FormTel"
     "FormTel" => "Zend\Form\View\Helper\FormTel"
     "formtext" => "Zend\Form\View\Helper\FormText"
     "form_text" => "Zend\Form\View\Helper\FormText"
     "formText" => "Zend\Form\View\Helper\FormText"
     "FormText" => "Zend\Form\View\Helper\FormText"
     "formtextarea" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
     "form_text_area" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
     "formTextarea" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
     "formTextArea" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
     "FormTextArea" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
     "formtime" => "Zend\Form\View\Helper\FormTime"
     "form_time" => "Zend\Form\View\Helper\FormTime"
     "formTime" => "Zend\Form\View\Helper\FormTime"
     "FormTime" => "Zend\Form\View\Helper\FormTime"
     "formurl" => "Zend\Form\View\Helper\FormUrl"
     "form_url" => "Zend\Form\View\Helper\FormUrl"
     "formUrl" => "Zend\Form\View\Helper\FormUrl"
     "FormUrl" => "Zend\Form\View\Helper\FormUrl"
     "formweek" => "Zend\Form\View\Helper\FormWeek"
     "form_week" => "Zend\Form\View\Helper\FormWeek"
     "formWeek" => "Zend\Form\View\Helper\FormWeek"
     "FormWeek" => "Zend\Form\View\Helper\FormWeek"
     "access" => "Application\View\Helper\Access"
     "currentUser" => "Application\View\Helper\CurrentUser"
     "imgcache" => "Application\View\Helper\ImageCache"
     "csrf" => "Application\View\Helper\Csrf"
     "getExpTime" => "Application\View\Helper\GetExpTime"
     "trl" => "Zend\I18n\View\Helper\Translate"
     "trlP" => "Application\View\Helper\PluralTranslator"
     "getTranslator" => "Application\View\Helper\Translator"
     "locales" => "Application\View\Helper\Locales"
     "routeMatch" => "Application\View\Helper\RouteMatch"
     "impExt" => "Application\View\Helper\ImportExtension"
     "config" => "Application\View\Helper\Config"
     "useragent" => "Application\View\Helper\UserAgent"
     "developmentEnabled" => "Application\View\Helper\DevelopmentMode"
     "path" => "Application\View\Helper\Path"
     "pageByIdLang" => "Application\View\Helper\PageByIdLang"
     "extUrl" => "Application\View\Helper\ExtUrl"
     "fileMaxSize" => "Application\View\Helper\FileMaxSize"
     "fileMaxSizeLimit" => "Application\View\Helper\FileMaxSizeLimit"
     "tableNewsIsAllowed" => "Application\View\Helper\TableNewsIsAllowed"
     "priceFormatter" => "Application\View\Helper\PriceFormatter"
     "fileSize" => "Application\View\Helper\FileSize"
     "isImportEnabled" => "Import\View\Helper\IsImportEnabled"
    ]
    "factories" => array:74 [
     "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\View\Helper\Plural" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\View\Helper\Translate" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessengerFactory"
     "zendviewhelperflashmessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessengerFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\Form" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormButton" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormCollection" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormColor" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormDate" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormElement" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormEmail" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormFile" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormHidden" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormImage" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormInput" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormLabel" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormMonth" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormNumber" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormPassword" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormRadio" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormRange" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormReset" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormRow" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormSearch" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormSelect" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormTel" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormText" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormTime" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormUrl" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Form\View\Helper\FormWeek" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Application\View\Helper\Access" => "Application\View\Helper\Factory\AccessFactory"
     "Application\View\Helper\CurrentUser" => "Application\View\Helper\Factory\CurrentUserFactory"
     "Application\View\Helper\ImageCache" => "Application\View\Helper\Factory\ImageCacheFactory"
     "Application\View\Helper\Csrf" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Application\View\Helper\DevelopmentMode" => "Application\View\Helper\Factory\DevelopmentModeFactory"
     "Application\View\Helper\GetExpTime" => "Application\View\Helper\Factory\GetExpTimeFactory"
     "Application\View\Helper\Locales" => "Application\View\Helper\Factory\LocalesFactory"
     "Application\View\Helper\RouteMatch" => "Application\View\Helper\Factory\RouteMatchFactory"
     "Application\View\Helper\Translator" => "Application\View\Helper\Factory\TranslatorFactory"
     "Application\View\Helper\PluralTranslator" => "Application\View\Helper\Factory\PluralTranslatorFactory"
     "Application\View\Helper\ImportExtension" => "Application\View\Helper\Factory\ImportExtensionFactory"
     "Application\View\Helper\Config" => "Application\View\Helper\Factory\ConfigFactory"
     "Application\View\Helper\UserAgent" => "Application\View\Helper\Factory\UserAgentFactory"
     "Application\View\Helper\Path" => "Application\View\Helper\Factory\PathFactory"
     "Application\View\Helper\PageByIdLang" => "Application\View\Helper\Factory\PageByIdLangFactory"
     "Application\View\Helper\ExtUrl" => "Application\View\Helper\Factory\ExtUrlFactory"
     "Application\View\Helper\FileMaxSize" => "Application\View\Helper\Factory\FileMaxSizeFactory"
     "Application\View\Helper\FileMaxSizeLimit" => "Application\View\Helper\Factory\FileMaxSizeLimitFactory"
     "Application\View\Helper\TableNewsIsAllowed" => "Application\View\Helper\Factory\TableNewsIsAllowedFactory"
     "Application\View\Helper\PriceFormatter" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Application\View\Helper\FileSize" => "Application\View\Helper\Factory\FileSizeFactory"
     "Import\View\Helper\IsImportEnabled" => "Import\View\Helper\Factory\IsImportEnabledFactory"
    ]
   ]
   "input_filters" => array:1 [
    "abstract_factories" => array:1 [
     0 => "Zend\InputFilter\InputFilterAbstractServiceFactory"
    ]
   ]
   "controller_plugins" => array:2 [
    "aliases" => array:17 [
     "identity" => "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
     "Identity" => "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
     "Zend\Mvc\Controller\Plugin\Identity" => "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
     "flashmessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
     "flashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
     "FlashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
     "Zend\Mvc\Controller\Plugin\FlashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
     "CreateConsoleNotFoundModel" => "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
     "createConsoleNotFoundModel" => "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
     "createconsolenotfoundmodel" => "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
     "Zend\Mvc\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel::class" => "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
     "access" => "Application\Controller\Plugin\AccessPlugin"
     "currentUser" => "Application\Controller\Plugin\CurrentUserPlugin"
     "csrf" => "Application\Controller\Plugin\CsrfPlugin"
     "log" => "Application\Controller\Plugin\LogPlugin"
     "getTranslator" => "Application\Controller\Plugin\TranslatePlugin"
     "priceFormatter" => "Application\Controller\Plugin\PriceFormatterPlugin"
    ]
    "factories" => array:9 [
     "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity" => "Zend\Mvc\Plugin\Identity\IdentityFactory"
     "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Application\Controller\Plugin\AccessPlugin" => "Application\Controller\Plugin\Factory\AccessPluginFactory"
     "Application\Controller\Plugin\CurrentUserPlugin" => "Application\Controller\Plugin\Factory\CurrentUserPluginFactory"
     "Application\Controller\Plugin\LogPlugin" => "Application\Controller\Plugin\Factory\LogPluginFactory"
     "Application\Controller\Plugin\CsrfPlugin" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Application\Controller\Plugin\TranslatePlugin" => "Application\Controller\Plugin\Factory\TranslatePluginFactory"
     "Application\Controller\Plugin\PriceFormatterPlugin" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
    ]
   ]
   "console" => array:1 [
    "router" => array:1 [
     "routes" => array:24 [
      "doctrine_cli" => array:1 [
       "type" => "symfony_cli"
      ]
      "import-data" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "import [--id=] [--hash=]"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\ImportController"
         "action" => "import"
        ]
       ]
      ]
      "import-psc-data" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "importPSC"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\InstallController"
         "action" => "importPSC"
        ]
       ]
      ]
      "install" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "install"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\InstallController"
         "action" => "install"
        ]
       ]
      ]
      "deleteUser" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "deleteUser [--id=]"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\InstallController"
         "action" => "deleteUser"
        ]
       ]
      ]
      "deleteDuplicate" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "deleteDuplicate [--id=]"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\InstallController"
         "action" => "deleteDuplicate"
        ]
       ]
      ]
      "allowCuetUser" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "allowCuetUser"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\InstallController"
         "action" => "allowCuetFilledUser"
        ]
       ]
      ]
      "changeMeta" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "changeMeta"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\CliController"
         "action" => "changeMeta"
        ]
       ]
      ]
      "checkCrzUrl" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "checkCrzUrl [--not-skip-checked]"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\CliController"
         "action" => "checkCrzUrl"
        ]
       ]
      ]
      "rsstable" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "importRSSTable"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\ImportController"
         "action" => "importRSSTable"
        ]
       ]
      ]
      "sizes" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "sizes"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\SizesController"
         "action" => "index"
        ]
       ]
      ]
      "migrate" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "migrate"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
         "action" => "index"
        ]
       ]
      ]
      "add_role_cuet_import" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "add_role_cuet_import"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
         "action" => "addCuetRole"
        ]
       ]
      ]
      "add_role_trash" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "add_trash_role"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
         "action" => "addTrashRole"
        ]
       ]
      ]
      "add_role_tablenews_web" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "add_tablenews_role"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
         "action" => "addTablenewsRole"
        ]
       ]
      ]
      "replace_tag" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "replace_tag"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
         "action" => "replaceTag"
        ]
       ]
      ]
      "cache" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "cache"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\CliCacheController"
         "action" => "index"
        ]
       ]
      ]
      "cli_notification" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "cli_notification"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\NotificationCliController"
         "action" => "index"
        ]
       ]
      ]
      "set_hash_tableNews" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "set_hash_tableNews"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Application\Controller\InstallController"
         "action" => "setHashTableNews"
        ]
       ]
      ]
      "process_import" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "processImport [--limit=] [--id=] [--exportid=]"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Import\Controller\ImportDocController"
         "action" => "import"
        ]
       ]
      ]
      "cuet" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "cuet"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
         "action" => "index"
        ]
       ]
      ]
      "problem" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "cuetproblem"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
         "action" => "problem"
        ]
       ]
      ]
      "publicateDoc" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "publicateDocument"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
         "action" => "publicateDocumentCron"
        ]
       ]
      ]
      "parseCUET" => array:1 [
       "options" => array:2 [
        "route" => "parseCUET"
        "defaults" => array:2 [
         "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
         "action" => "parseCUETXml"
        ]
       ]
      ]
     ]
    ]
   ]
   "route_manager" => array:1 [
    "factories" => array:1 [
     "symfony_cli" => "DoctrineModule\Service\SymfonyCliRouteFactory"
    ]
   ]
   "router" => array:3 [
    "routes" => array:54 [
     "doctrine_orm_module_yuml" => array:2 [
      "type" => "literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/ocra_service_manager_yuml"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "DoctrineORMModule\Yuml\YumlController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "redirect" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/:redirect[[/:id]/:text]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\IndexController"
        "action" => "redirect"
       ]
       "constraints" => array:3 [
        "redirect" => "prihl%C3%A1senie|pou%C5%BE%C3%ADvate%C4%BE|fakt%C3%BAra|objedn%C3%A1vka"
        "id" => "\d+"
        "text" => "index|show|store|create|update|destroy|ajaxList|reorder|genConfim"
       ]
      ]
     ]
     "public_search_source" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/source.php"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "source"
       ]
       "constraints" => []
      ]
     ]
     "public_search_source_big" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/source_big.php"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "sourceBig"
       ]
       "constraints" => []
      ]
     ]
     "public_search_source2015" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/source2015.php"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "source2015"
       ]
       "constraints" => []
      ]
     ]
     "public_search_source2019" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/source2019"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "source2019"
       ]
       "constraints" => []
      ]
     ]
     "public_search_source2019_int" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/source2019int"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "source2019Int"
       ]
       "constraints" => []
      ]
     ]
     "public_search" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/extern/:obec[/:type]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "public"
       ]
      ]
     ]
     "public_search_trash" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/extern/:obec/trash"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "trash"
       ]
      ]
     ]
     "public_search_tablenews" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/extern/:obec/tablenews"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "tablesnews"
       ]
      ]
     ]
     "public_search_tablenews_tag" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/extern/:obec/tablenews_tag"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
        "action" => "tablenewsTag"
       ]
      ]
     ]
     "home" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\IndexController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "hash" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/admin"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\IndexController"
        "action" => "toSection"
       ]
      ]
     ]
     "hash_slash" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/admin/"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\IndexController"
        "action" => "toSection"
       ]
      ]
     ]
     "get_csrf_token" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/get_csrf_token"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\CSRFController"
        "action" => "CSRF"
       ]
      ]
     ]
     "login" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/{rt_login}"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\AuthController"
        "action" => "login"
       ]
      ]
     ]
     "logout" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/logout"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\AuthController"
        "action" => "logout"
       ]
      ]
     ]
     "loginas" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/loginas[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\LoginAsController"
        "action" => "login"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "logincheck" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/logincheck"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\LoginCheckController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "notFound" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/404"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\AuthController"
        "action" => "notFound"
       ]
      ]
     ]
     "user" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/{rt_user}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\UserController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "email_cont" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/sendFeedbackEmail"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\EmailController"
        "action" => "sendErrorEmail"
       ]
      ]
     ]
     "changelang" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/lang/:lang"
       "defaults" => array:3 [
        "controller" => "Application\Controller\ChangeLangController"
        "action" => "index"
        "locale" => "sk"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "index"
        "lang" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
       ]
      ]
     ]
     "user_upload" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/{rt_user}/upload/:action"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\UploadController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:1 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
       ]
      ]
     ]
     "convertToPDF" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/converttopdf"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PDFController"
        "action" => "convert"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "file" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/user/:type/file/:id[/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\FileController"
        "action" => "show"
       ]
       "constraints" => array:3 [
        "type" => "order|bill|contract|tableNews|tablenews|postDocument|postPhoto"
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "address" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/{rt_address}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\AddressController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "index|store|show|create|update|destroy|ajaxList"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "order" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/{rt_order}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\OrderController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "contract" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/{rt_contract}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\ContractController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "bill" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/{rt_bill}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\BillController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "rssfeed" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/rssfeed/:user_id/:action"
       "defaults" => array:1 [
        "controller" => "Application\Controller\RSSController"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "billsRSS|ordersRSS|contractsRSS|tablenewsRSS"
        "user_id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "contact" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/{rt_contact}"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PageController"
        "action" => "contact"
       ]
      ]
     ]
     "search" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/search[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\SearchController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "index"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "searchPSC" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/searchPSC"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\AJAXPSCController"
        "action" => "getAJAXPSC"
       ]
       "constraints" => []
      ]
     ]
     "countryAJAX" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/country"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\AutoFormController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => []
      ]
     ]
     "posts" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/{rt_post}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PostController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "post_category" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/post-category[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PostCategoryController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "how_to" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/how-to[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PostController"
        "action" => "dashboard"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "faq" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/faq"
       "defaults" => array:3 [
        "controller" => "Application\Controller\PageController"
        "action" => "index"
        "filename" => "faq"
       ]
      ]
     ]
     "page" => array:3 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/page/public[/:filename]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PageController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:1 [
        "filename" => "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*"
       ]
      ]
      "priority" => "9001"
     ]
     "page_m" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/page[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\PageController"
        "action" => "all"
       ]
       "constraints" => []
      ]
     ]
     "tablenews" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/{rt_tablenews}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\TableNewsController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "translate" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/translate[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\TranslateController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "message" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/{rt_message}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\MessageController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "status" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/status[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\StatusController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "manual" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/manual[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\ManualController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "email_log" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/email_log[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\EmailLogController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "change_log" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/change_log"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\ChangeLogController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "import_doc_obec" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/import_doc_obec[/:action]"
       "constraints" => array:1 [
        "action" => "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*"
       ]
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\ImportObecController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "notification" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/notification[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\NotificationController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "trash" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/{rt_trash}[[/:id]/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Application\Controller\TrashController"
        "action" => "index"
       ]
       "constraints" => array:2 [
        "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
        "id" => "\d+"
       ]
      ]
     ]
     "rest" => array:4 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:1 [
       "route" => "/api"
      ]
      "may_terminate" => false
      "child_routes" => array:11 [
       "auth" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/auth"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\RestController"
          "action" => "auth"
         ]
        ]
       ]
       "upload" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:3 [
         "route" => "/upload[/:type]"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\RestController"
          "action" => "upload"
         ]
         "constraints" => array:1 [
          "type" => "contract|bill|order"
         ]
        ]
       ]
       "delete" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:3 [
         "route" => "/delete[/:type]"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\RestController"
          "action" => "delete"
         ]
         "constraints" => array:1 [
          "type" => "contract|bill|order"
         ]
        ]
       ]
       "ping" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/ping"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\RestController"
          "action" => "ping"
         ]
        ]
       ]
       "validate_token" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/validate_token"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\RestController"
          "action" => "validateToken"
         ]
        ]
       ]
       "tablenews" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/tablenews[/:action[/:id]]"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\TableNewsApiController"
          "action" => "getCollection"
         ]
        ]
       ]
       "public_search" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/public_search[/:action[/:id]]"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\PublicSearchApiController"
          "action" => "index"
         ]
        ]
       ]
       "trash" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/trash[/:action[/:id]]"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\TrashApiController"
          "action" => "getExportLocationDetail"
         ]
        ]
       ]
       "search_api" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/search"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\SearchController"
          "action" => "search"
         ]
        ]
       ]
       "post" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/post[/:action[/:id]]"
         "defaults" => array:1 [
          "controller" => "Rest\Controller\PostController"
         ]
        ]
       ]
       "getdate" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/getDate"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Rest\Controller\RestController"
          "action" => "getDate"
         ]
        ]
       ]
      ]
     ]
     "cuet" => array:4 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/cuet"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Cuet\Controller\DocumentController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
      "may_terminate" => true
      "child_routes" => array:4 [
       "document" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/document[/:action]"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Cuet\Controller\DocumentController"
          "action" => "index"
         ]
        ]
       ]
       "check" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/check"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Cuet\Controller\CheckController"
          "action" => "index"
         ]
        ]
       ]
       "croninterface" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/croninterface"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
          "action" => "croninterface"
         ]
        ]
       ]
       "cronprobleminterface" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/cronproblem"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
          "action" => "problem"
         ]
        ]
       ]
      ]
     ]
     "crz" => array:4 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:1 [
       "route" => "/crz"
      ]
      "may_terminate" => false
      "child_routes" => array:2 [
       "contract_list" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/contract_list/:user_id"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "CRZ\Controller\CRZController"
          "action" => "getContractList"
         ]
        ]
       ]
       "contract" => array:2 [
        "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
        "options" => array:2 [
         "route" => "/contract/:contract_id"
         "defaults" => array:2 [
          "controller" => "CRZ\Controller\CRZController"
          "action" => "getContract"
         ]
        ]
       ]
      ]
     ]
    ]
    "router_class" => "Zend\Mvc\I18n\Router\TranslatorAwareTreeRouteStack"
    "translator_text_domain" => "default"
   ]
   "doctrine" => array:16 [
    "cache" => array:11 [
     "apc" => array:2 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\ApcCache"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "apcu" => array:2 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\ApcuCache"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "array" => array:2 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\ArrayCache"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "filesystem" => array:3 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\FilesystemCache"
      "directory" => "data/DoctrineModule/cache"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "memcache" => array:3 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\MemcacheCache"
      "instance" => "my_memcache_alias"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "memcached" => array:3 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache"
      "instance" => "my_memcached_alias"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "predis" => array:3 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\PredisCache"
      "instance" => "my_predis_alias"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "redis" => array:3 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\RedisCache"
      "instance" => "my_redis_alias"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "wincache" => array:2 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\WinCacheCache"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "xcache" => array:2 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\XcacheCache"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
     "zenddata" => array:2 [
      "class" => "Doctrine\Common\Cache\ZendDataCache"
      "namespace" => "DoctrineModule"
     ]
    ]
    "authentication" => array:2 [
     "odm_default" => []
     "orm_default" => array:1 [
      "objectManager" => "doctrine.entitymanager.orm_default"
     ]
    ]
    "authenticationadapter" => array:2 [
     "odm_default" => true
     "orm_default" => true
    ]
    "authenticationstorage" => array:2 [
     "odm_default" => true
     "orm_default" => true
    ]
    "authenticationservice" => array:2 [
     "odm_default" => true
     "orm_default" => true
    ]
    "connection" => array:2 [
     "orm_default" => array:4 [
      "configuration" => "orm_default"
      "eventmanager" => "orm_default"
      "params" => array:6 [
       "host" => "127.0.0.1"
       "port" => "3306"
       "user" => "fix_uradne_sk"
       "password" => "gpp6A697qEStTwSy"
       "dbname" => "fix_uradne_sk"
       "charset" => "utf8"
      ]
      "driverClass" => "Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver"
     ]
     "import" => array:6 [
      "driverClass" => "Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver"
      "host" => "127.0.0.1"
      "user" => "uradne_sk"
      "password" => "aenieseiniej"
      "dbname" => "uradne_sk_import_temp"
      "charset" => "utf8"
     ]
    ]
    "configuration" => array:1 [
     "orm_default" => array:13 [
      "metadata_cache" => "array"
      "query_cache" => "array"
      "result_cache" => "array"
      "hydration_cache" => "array"
      "driver" => "orm_default"
      "generate_proxies" => true
      "proxy_dir" => "data/DoctrineORMModule/Proxy"
      "proxy_namespace" => "DoctrineORMModule\Proxy"
      "filters" => []
      "datetime_functions" => []
      "string_functions" => array:8 [
       "YEAR" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Year"
       "MONTH" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Month"
       "DAY" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Day"
       "MD5" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Md5"
       "SHA2" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Sha2"
       "GROUP_CONCAT" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\GroupConcat"
       "CAST" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Cast"
       "COUNT_OVER" => "Rest\Doctrine\CustomFunctions\CountOverSql"
      ]
      "numeric_functions" => []
      "second_level_cache" => []
     ]
    ]
    "driver" => array:4 [
     "orm_default" => array:2 [
      "class" => "Doctrine\Common\Persistence\Mapping\Driver\MappingDriverChain"
      "drivers" => array:5 [
       "Application\Entity" => "Application_driver"
       "Import\Entity" => "Application_driver"
       "Rest\Entity" => "Application_driver"
       "Gedmo\Translatable\Entity" => "Gedmo_driver"
       "Cuet\Entity" => "cuet_driver"
      ]
     ]
     "Application_driver" => array:3 [
      "class" => "Doctrine\ORM\Mapping\Driver\AnnotationDriver"
      "cache" => "array"
      "paths" => array:3 [
       0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../src/Entity"
       1 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../../Import/src/Entity"
       2 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../../Rest/src/Entity"
      ]
     ]
     "Gedmo_driver" => array:3 [
      "class" => "Doctrine\ORM\Mapping\Driver\AnnotationDriver"
      "cache" => "array"
      "paths" => array:1 [
       0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../../../vendor/gedmo/doctrine-extensions/src/Translatable/Entity"
      ]
     ]
     "cuet_driver" => array:3 [
      "class" => "Doctrine\ORM\Mapping\Driver\AnnotationDriver"
      "cache" => "array"
      "paths" => array:1 [
       0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Cuet/config/../src/Entity"
      ]
     ]
    ]
    "entitymanager" => array:1 [
     "orm_default" => array:2 [
      "connection" => "orm_default"
      "configuration" => "orm_default"
     ]
    ]
    "eventmanager" => array:1 [
     "orm_default" => []
    ]
    "sql_logger_collector" => array:1 [
     "orm_default" => []
    ]
    "mapping_collector" => array:1 [
     "orm_default" => []
    ]
    "formannotationbuilder" => array:1 [
     "orm_default" => []
    ]
    "entity_resolver" => array:1 [
     "orm_default" => []
    ]
    "migrations_configuration" => array:1 [
     "orm_default" => array:6 [
      "directory" => "data/Migrations"
      "name" => "Doctrine Database Migrations"
      "namespace" => "Migrations"
      "table" => "migrations"
      "column" => "version"
      "custom_template" => null
     ]
    ]
    "migrations_cmd" => array:7 [
     "generate" => []
     "execute" => []
     "migrate" => []
     "status" => []
     "version" => []
     "diff" => []
     "latest" => []
    ]
   ]
   "doctrine_factories" => array:15 [
    "cache" => "DoctrineModule\Service\CacheFactory"
    "eventmanager" => "DoctrineModule\Service\EventManagerFactory"
    "driver" => "DoctrineModule\Service\DriverFactory"
    "authenticationadapter" => "DoctrineModule\Service\Authentication\AdapterFactory"
    "authenticationstorage" => "DoctrineModule\Service\Authentication\StorageFactory"
    "authenticationservice" => "DoctrineModule\Service\Authentication\AuthenticationServiceFactory"
    "connection" => "DoctrineORMModule\Service\DBALConnectionFactory"
    "configuration" => "DoctrineORMModule\Service\ConfigurationFactory"
    "entitymanager" => "DoctrineORMModule\Service\EntityManagerFactory"
    "entity_resolver" => "DoctrineORMModule\Service\EntityResolverFactory"
    "sql_logger_collector" => "DoctrineORMModule\Service\SQLLoggerCollectorFactory"
    "mapping_collector" => "DoctrineORMModule\Service\MappingCollectorFactory"
    "formannotationbuilder" => "DoctrineORMModule\Service\FormAnnotationBuilderFactory"
    "migrations_configuration" => "DoctrineORMModule\Service\MigrationsConfigurationFactory"
    "migrations_cmd" => "DoctrineORMModule\Service\MigrationsCommandFactory"
   ]
   "controllers" => array:1 [
    "factories" => array:54 [
     "DoctrineModule\Controller\Cli" => "DoctrineModule\Service\CliControllerFactory"
     "Application\Controller\CSRFController" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Application\Controller\ChangeLogController" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
     "Application\Controller\IndexController" => "Application\Controller\Factory\IndexControllerFactory"
     "Application\Controller\PageController" => "Application\Controller\Factory\PageControllerFactory"
     "Application\Controller\EmailController" => "Application\Controller\Factory\EmailControllerFactory"
     "Application\Controller\UserController" => "Application\Controller\Factory\UserControllerFactory"
     "Application\Controller\ManualController" => "Application\Controller\Factory\ManualControllerFactory"
     "Application\Controller\OrderController" => "Application\Controller\Factory\OrderControllerFactory"
     "Application\Controller\ContractController" => "Application\Controller\Factory\ContractControllerFactory"
     "Application\Controller\BillController" => "Application\Controller\Factory\BillControllerFactory"
     "Application\Controller\AuthController" => "Application\Controller\Factory\AuthControllerFactory"
     "Application\Controller\SearchController" => "Application\Controller\Factory\SearchControllerFactory"
     "Application\Controller\UploadController" => "Application\Controller\Factory\UploadControllerFactory"
     "Application\Controller\FileController" => "Application\Controller\Factory\FileControllerFactory"
     "Application\Controller\LoginAsController" => "Application\Controller\Factory\LoginAsControllerFactory"
     "Application\Controller\PublicSearchController" => "Application\Controller\Factory\PublicSearchControllerFactory"
     "Application\Controller\PDFController" => "Application\Controller\Factory\PDFControllerFactory"
     "Application\Controller\LoginCheckController" => "Application\Controller\Factory\LoginCheckControllerFactory"
     "Application\Controller\ImportController" => "Application\Controller\Factory\ImportControllerFactory"
     "Application\Controller\AJAXPSCController" => "Application\Controller\Factory\AJAXPSCControllerFactory"
     "Application\Controller\AddressController" => "Application\Controller\Factory\AddressControllerFactory"
     "Application\Controller\InstallController" => "Application\Controller\Factory\InstallControllerFactory"
     "Application\Controller\CliController" => "Application\Controller\Factory\CliControllerFactory"
     "Application\Controller\AutoFormController" => "Application\Controller\Factory\AutoFormControllerFactory"
     "Application\Controller\LogController" => "Application\Controller\Factory\LogControllerFactory"
     "Application\Controller\ChangeLangController" => "Application\Controller\Factory\ChangeLangControllerFactory"
     "Application\Controller\RSSController" => "Application\Controller\Factory\RSSControllerFactory"
     "Application\Controller\TableNewsController" => "Application\Controller\Factory\TableNewsControllerFactory"
     "Application\Controller\OldDownloadController" => "Application\Controller\Factory\OldDownloadControllerFactory"
     "Application\Controller\TranslateController" => "Application\Controller\Factory\TranslateControllerFactory"
     "Application\Controller\MessageController" => "Application\Controller\Factory\MessageControllerFactory"
     "Application\Controller\SizesController" => "Application\Controller\Factory\SizesControllerFactory"
     "Application\Controller\StatusController" => "Application\Controller\Factory\StatusControllerFactory"
     "Application\Controller\PostController" => "Application\Controller\Factory\PostControllerFactory"
     "Application\Controller\PostCategoryController" => "Application\Controller\Factory\PostCategoryControllerFactory"
     "Application\Controller\EmailLogController" => "Application\Controller\Factory\EmailLogControllerFactory"
     "Application\Controller\MigrateController" => "Application\Controller\Factory\MigrateControllerFactory"
     "Application\Controller\CliCacheController" => "Application\Controller\Factory\CliCacheControllerFactory"
     "Application\Controller\NotificationCliController" => "Application\Controller\Factory\NotificationCliControllerFactory"
     "Application\Controller\NotificationController" => "Application\Controller\Factory\NotificationControllerFactory"
     "Application\Controller\ImportObecController" => "Application\Controller\Factory\ImportObecControllerFactory"
     "Application\Controller\TrashController" => "Application\Controller\Factory\TrashControllerFactory"
     "Import\Controller\ImportDocController" => "Import\Controller\Factory\ImportDocControllerFactory"
     "Rest\Controller\RestController" => "Rest\Controller\Factory\RestControllerFactory"
     "Rest\Controller\TableNewsApiController" => "Rest\Controller\Factory\TableNewsApiControllerFactory"
     "Rest\Controller\PostController" => "Rest\Controller\Factory\PostControllerFactory"
     "Rest\Controller\TrashApiController" => "Rest\Controller\Factory\TrashApiControllerFactory"
     "Rest\Controller\SearchController" => "Rest\Controller\Factory\SearchApiControllerFactory"
     "Rest\Controller\PublicSearchApiController" => "Rest\Controller\Factory\PublicSearchApiControllerFactory"
     "Cuet\Controller\DocumentController" => "Cuet\Factory\Controller\DocumentControllerFactory"
     "Cuet\Controller\CronController" => "Cuet\Factory\Controller\CronControllerFactory"
     "Cuet\Controller\CheckController" => "Cuet\Factory\Controller\CheckControllerFactory"
     "CRZ\Controller\CRZController" => "CRZ\Controller\Factory\CRZControllerFactory"
    ]
   ]
   "form_elements" => array:2 [
    "aliases" => array:3 [
     "objectselect" => "DoctrineModule\Form\Element\ObjectSelect"
     "objectradio" => "DoctrineModule\Form\Element\ObjectRadio"
     "objectmulticheckbox" => "DoctrineModule\Form\Element\ObjectMultiCheckbox"
    ]
    "factories" => array:3 [
     "DoctrineModule\Form\Element\ObjectSelect" => "DoctrineORMModule\Service\ObjectSelectFactory"
     "DoctrineModule\Form\Element\ObjectRadio" => "DoctrineORMModule\Service\ObjectRadioFactory"
     "DoctrineModule\Form\Element\ObjectMultiCheckbox" => "DoctrineORMModule\Service\ObjectMultiCheckboxFactory"
    ]
   ]
   "hydrators" => array:1 [
    "factories" => array:1 [
     "DoctrineModule\Stdlib\Hydrator\DoctrineObject" => "DoctrineORMModule\Service\DoctrineObjectHydratorFactory"
    ]
   ]
   "view_manager" => array:8 [
    "template_map" => array:6 [
     "zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-queries" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/vendor/doctrine/doctrine-orm-module/config/../view/zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-queries.phtml"
     "zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-mappings" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/vendor/doctrine/doctrine-orm-module/config/../view/zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-mappings.phtml"
     "layout/layout" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/layout/page.phtml"
     "layout/home" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/layout/home.phtml"
     "error/404" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/error/404.phtml"
     "error/index" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/error/index.phtml"
    ]
    "display_not_found_reason" => true
    "display_exceptions" => true
    "doctype" => "HTML5"
    "not_found_template" => "error/404"
    "exception_template" => "error/index"
    "template_path_stack" => array:4 [
     0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view"
     1 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/application"
     2 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/CRZ/config/../view"
     "zenddevelopertools" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/vendor/zendframework/zend-developer-tools/config/../view"
    ]
    "strategies" => array:1 [
     0 => "ViewJsonStrategy"
    ]
   ]
   "zenddevelopertools" => array:3 [
    "profiler" => array:6 [
     "collectors" => array:2 [
      "doctrine.sql_logger_collector.orm_default" => "doctrine.sql_logger_collector.orm_default"
      "doctrine.mapping_collector.orm_default" => "doctrine.mapping_collector.orm_default"
     ]
     "enabled" => true
     "strict" => true
     "flush_early" => false
     "cache_dir" => "data/cache"
     "matcher" => []
    ]
    "toolbar" => array:5 [
     "entries" => array:2 [
      "doctrine.sql_logger_collector.orm_default" => "zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-queries"
      "doctrine.mapping_collector.orm_default" => "zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-mappings"
     ]
     "enabled" => true
     "auto_hide" => false
     "position" => "bottom"
     "version_check" => false
    ]
    "events" => array:3 [
     "enabled" => true
     "collectors" => []
     "identifiers" => []
    ]
   ]
   "session_containers" => array:2 [
    0 => "ContainerNamespace"
    1 => "Settings"
   ]
   "rbac_manager" => array:1 [
    "assertions" => array:1 [
     0 => "Application\Service\RbacAssertionManager"
    ]
   ]
   "access_filter" => array:4 [
    "options" => array:1 [
     "mode" => "restrictive"
    ]
    "public_ignore_module_segment" => array:6 [
     0 => "source.php"
     1 => "source_big.php"
     2 => "source2015.php"
     3 => "source2019"
     4 => "source2019int"
     5 => "api"
    ]
    "public_ignore_auth_manager" => array:5 [
     0 => "Application\Controller\PublicSearchController"
     1 => "Rest\Controller\RestController"
     2 => "Rest\Controller\TableNewsApiController"
     3 => "Rest\Controller\TrashApiController"
     4 => "Rest\Controller\PublicSearchApiController"
    ]
    "controllers" => array:53 [
     "Application\Controller\IndexController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\EmailController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\AJAXPSCController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "getAJAXPSC"
       ]
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\PageController" => array:2 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:2 [
        0 => "index"
        1 => "contact"
       ]
       "allow" => "*"
      ]
      1 => array:2 [
       "actions" => array:9 [
        0 => "all"
        1 => "show"
        2 => "create"
        3 => "update"
        4 => "delete"
        5 => "store"
        6 => "ajaxList"
        7 => "getPageData"
        8 => "changeStatus"
       ]
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "Application\Controller\ChangeLogController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "index"
       ]
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "Application\Controller\UserController" => array:5 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:3 [
        0 => "create"
        1 => "resetPassword"
        2 => "setPassword"
       ]
       "allow" => "*"
      ]
      1 => array:2 [
       "actions" => array:2 [
        0 => "show"
        1 => "agree"
       ]
       "allow" => "@"
      ]
      2 => array:3 [
       "actions" => array:9 [
        0 => "update"
        1 => "changePassword"
        2 => "changeLogin"
        3 => "refresh"
        4 => "statistic"
        5 => "getCuetUrl"
        6 => "setCuetUrl"
        7 => "getPriceFromYear"
        8 => "setPriceFromYear"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
      3 => array:3 [
       "actions" => array:20 [
        0 => "index"
        1 => "ajaxList"
        2 => "ajaxSelect"
        3 => "getNote"
        4 => "ajaxImportEmail"
        5 => "setNote"
        6 => "showImageForIndex"
        7 => "updateRoles"
        8 => "getRoles"
        9 => "setFirebaseCreds"
        10 => "getSettings"
        11 => "getCuetSettings"
        12 => "changeCuetData"
        13 => "getImage"
        14 => "getImportAdapters"
        15 => "setImportAdapter"
        16 => "getSelectedAdapters"
        17 => "getUserExternUrls"
        18 => "setExternOrganizationUrl"
        19 => "getLastLoginLogs"
       ]
       "allow" => "+admin"
       "check_agree" => true
      ]
      4 => array:4 [
       "actions" => array:4 [
        0 => "destroy"
        1 => "createExportLocationUser"
        2 => "active"
        3 => "activePublic"
       ]
       "allow" => "+admin"
       "check_origin" => true
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\AddressController" => array:1 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:7 [
        0 => "index"
        1 => "store"
        2 => "ajaxList"
        3 => "show"
        4 => "create"
        5 => "update"
        6 => "destroy"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\OrderController" => array:2 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:8 [
        0 => "index"
        1 => "ajaxList"
        2 => "show"
        3 => "create"
        4 => "update"
        5 => "destroy"
        6 => "changeStatus"
        7 => "genConfim"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
      1 => array:4 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "reorder"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
       "check_origin" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\ContractController" => array:3 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:10 [
        0 => "index"
        1 => "ajaxList"
        2 => "show"
        3 => "create"
        4 => "update"
        5 => "destroy"
        6 => "changeStatus"
        7 => "genConfim"
        8 => "publicateCRZ"
        9 => "validateContractNumber"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
      1 => array:4 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "reorder"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
       "check_origin" => true
      ]
      2 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "cancelCRZ"
       ]
       "allow" => "+admin"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\BillController" => array:1 [
      0 => array:3 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\AutoFormController" => array:1 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "index"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\PDFController" => array:1 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "convert"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\FileController" => array:2 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "show"
       ]
       "allow" => "*"
      ]
      1 => array:3 [
       "actions" => array:4 [
        0 => "destroy"
        1 => "reorder"
        2 => "publicate"
        3 => "renameFile"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\OldDownloadController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\LoginCheckController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\PublicSearchController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\UploadController" => array:2 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:7 [
        0 => "image"
        1 => "document"
        2 => "postDocument"
        3 => "postPhoto"
        4 => "import"
        5 => "getbindedfiles"
        6 => "categoryImage"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
      1 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "uploadPageImage"
       ]
       "allow" => "+admin"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\SearchController" => array:1 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "index"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\RoleController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "Application\Controller\PermissionController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "Application\Controller\LoginAsController" => array:2 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "back"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
      1 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "login"
       ]
       "allow" => "+admin"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\ImportController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\ManualController" => array:2 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "index"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
      1 => array:2 [
       "actions" => array:7 [
        0 => "ajaxListAdmin"
        1 => "create"
        2 => "store"
        3 => "destroy"
        4 => "update"
        5 => "indexAdmin"
        6 => "edit"
       ]
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "Application\Controller\MigrateController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\SizesController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\NotificationController" => array:1 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "addTokensToGroup"
       ]
       "allow" => "+admin"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\NotificationCliController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\InstallController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\CliController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\CSRFController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\EmailLogController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\LogController" => array:1 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "ajaxLog"
       ]
       "allow" => "+admin"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\ChangeLangController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\RSSController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Application\Controller\TableNewsController" => array:2 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:3 [
        0 => "indexAdmin"
        1 => "ajaxListAdmin"
        2 => "reorderAll"
       ]
       "allow" => "+admin"
      ]
      1 => array:3 [
       "actions" => array:12 [
        0 => "index"
        1 => "create"
        2 => "edit"
        3 => "update"
        4 => "store"
        5 => "ajaxList"
        6 => "show"
        7 => "destroy"
        8 => "changeStatus"
        9 => "reorder"
        10 => "genConfim"
        11 => "sendNotification"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\ImportObecController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:4 [
        0 => "index"
        1 => "parse"
        2 => "store"
        3 => "show"
       ]
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "Application\Controller\TranslateController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "Application\Controller\MessageController" => array:2 [
      0 => array:3 [
       "actions" => array:3 [
        0 => "getMessage"
        1 => "ajaxList"
        2 => "index"
       ]
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
      1 => array:3 [
       "actions" => array:8 [
        0 => "all"
        1 => "ajaxListAll"
        2 => "create"
        3 => "store"
        4 => "update"
        5 => "destroy"
        6 => "info"
        7 => "infoList"
       ]
       "allow" => "+admin"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Application\Controller\StatusController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "index"
       ]
       "allow" => "@"
      ]
     ]
     "Application\Controller\PostController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "@"
      ]
     ]
     "Application\Controller\PostCategoryController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "@"
      ]
     ]
     "Application\Controller\TrashController" => array:1 [
      0 => array:3 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "@"
       "check_agree" => true
      ]
     ]
     "Import\Controller\ImportDocController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Rest\Controller\RestController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Rest\Controller\TableNewsApiController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Rest\Controller\PostController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Rest\Controller\TrashApiController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Rest\Controller\SearchController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Rest\Controller\PublicSearchApiController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
     "Cuet\Controller\DocumentController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "@"
      ]
     ]
     "Cuet\Controller\CronController" => array:2 [
      0 => array:2 [
       "actions" => array:4 [
        0 => "index"
        1 => "problem"
        2 => "publicateDocumentCron"
        3 => "parseCUETXml"
       ]
       "allow" => "*"
      ]
      1 => array:2 [
       "actions" => array:1 [
        0 => "croninterface"
       ]
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "Cuet\Controller\CheckController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "+admin"
      ]
     ]
     "CRZ\Controller\CRZController" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "actions" => "*"
       "allow" => "*"
      ]
     ]
    ]
   ]
   "time" => array:1 [
    "time_zone" => "Europe/Bratislava"
   ]
   "doctrine_cache" => array:2 [
    "useResultCache" => true
    "resultCacheLifetime" => 3600
   ]
   "crzIp" => "195.49.191.153"
   "uradne_images" => array:5 [
    "type" => "resizeCanvas"
    "width" => "78"
    "height" => "90"
    "aspect_ratio" => true
    "disable_upsizing" => true
   ]
   "server_settings" => array:3 [
    "post_max_size" => "32M"
    "upload_max_filesize" => "64M"
    "memory_limit" => "256M"
   ]
   "upload_size_limit" => "7M"
   "session_config" => array:4 [
    "cookie_lifetime" => 7200
    "gc_maxlifetime" => 7200
    "gc_probability" => 1
    "cookie_httponly" => true
   ]
   "session_manager" => array:1 [
    "validators" => array:2 [
     0 => "Zend\Session\Validator\RemoteAddr"
     1 => "Zend\Session\Validator\HttpUserAgent"
    ]
   ]
   "session_storage" => array:1 [
    "type" => "Zend\Session\Storage\SessionArrayStorage"
   ]
   "caches" => array:1 [
    "FilesystemCache" => array:2 [
     "adapter" => array:2 [
      "name" => "Zend\Cache\Storage\Adapter\Filesystem"
      "options" => array:2 [
       "cache_dir" => "./data/cache"
       "ttl" => 3600
      ]
     ]
     "plugins" => array:1 [
      0 => array:2 [
       "name" => "serializer"
       "options" => []
      ]
     ]
    ]
   ]
   "translator" => array:2 [
    "locale" => "sk"
    "translation_file_patterns" => array:1 [
     0 => array:4 [
      "type" => "phparray"
      "base_dir" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/data/language"
      "pattern" => "%s.mo"
      "text_domain" => "default"
     ]
    ]
   ]
   "locale_config" => array:6 [
    "session_namespace" => "Locale"
    "locales" => array:2 [
     0 => "sk"
     1 => "hu"
    ]
    "locales_view" => array:2 [
     "sk" => "SK"
     "hu" => "HU"
    ]
    "default_locale" => "sk"
    "gedmo_default_locale" => null
    "default_gedmo_translatable_locale" => "sk"
   ]
   "auto_form_config" => array:2 [
    "use_slov_digital" => false
    "registeruz" => array:5 [
     "jednotky" => "http://www.registeruz.sk/cruz-public/api/uctovne-jednotky"
     "detail" => "http://www.registeruz.sk/cruz-public/api/uctovna-jednotka"
     "zmenene_od" => "2010-01-01"
     "pokracovat_za_id" => 1
     "max_zaznamov" => 1
    ]
   ]
   "ext_icon_urls" => array:3 [
    "default" => "/img/ext_icons/unknown.svg"
    "prefixes" => array:1 [
     "local" => "/img/ext_icons/"
    ]
    "urls" => array:15 [
     "pdf" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "pdf.svg"
     ]
     "png" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "png.svg"
     ]
     "jpg" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "jpg.svg"
     ]
     "jpeg" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "jpg.svg"
     ]
     "csv" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "csv.svg"
     ]
     "doc" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "doc.svg"
     ]
     "docx" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "doc.svg"
     ]
     "html" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "html.svg"
     ]
     "rtf" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "rtf.svg"
     ]
     "txt" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "txt.svg"
     ]
     "xls" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "xls.svg"
     ]
     "xlsx" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "xls.svg"
     ]
     "xml" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "xml.svg"
     ]
     "zip" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "zip.svg"
     ]
     "svg" => array:2 [
      "use_prefix" => "local"
      "url" => "svg.svg"
     ]
    ]
   ]
   "actions_translation" => array:3 [
    "sk" => array:3 [
     "vytvorit" => "create"
     "prehlad" => "show"
     "upravit" => "update"
    ]
    "en" => array:3 [
     "create" => "create"
     "show" => "show"
     "update" => "update"
    ]
    "hu" => array:3 [
     "letrehoz" => "create"
     "megtekint" => "show"
     "szerkeszt" => "update"
    ]
   ]
   "rest_config" => array:2 [
    "token_life_time" => 6000
    "token_length" => 64
   ]
   "data_storage" => array:13 [
    "default_user_image" => "/img/img-w-nav01.png"
    "root_path" => "./data/storage/"
    "user_path" => "user_%s/"
    "bills_path" => "bills/"
    "orders_path" => "orders/"
    "contracts_path" => "contracts/"
    "tableNewss_path" => "tablenews/"
    "tablenewss_path" => "tablenews/"
    "imgcache" => array:3 [
     "storage" => "./public/imgcache/"
     "path" => "imgcache/"
     "pub_prefix" => "./public"
    ]
    "cachePageImagesPath" => "page_images/"
    "pageImagesPath" => "page_images/"
    "cachePostCatImagesPath" => "post_cat_images/"
    "postCatImagesPath" => "post_cat_images/"
   ]
   "import_storage" => array:5 [
    "root_path" => "./data/storage/import/"
    "user_path" => "user_%s/"
    "bills_path" => "bills/"
    "orders_path" => "orders/"
    "contracts_path" => "contracts/"
   ]
   "smtp" => array:4 [
    "host" => "smtp.websupport.sk"
    "port" => 465
    "connection_class" => "login"
    "connection_config" => array:4 [
     "username" => "noreply@uradne.sk"
     "password" => "Ko14U97A4R"
     "ssl" => "ssl"
     "use_smtp_ur" => true
    ]
   ]
   "LibreOffice" => array:1 [
    "cmd" => "/usr/lib/libreoffice/program/soffice"
   ]
   "list_of_emails_to_send" => array:3 [
    "contact" => array:1 [
     0 => "info@uradne.sk"
    ]
    "registration" => array:1 [
     0 => "registracia@uradne.sk"
    ]
    "activation" => array:1 [
     0 => "registracia@uradne.sk"
    ]
   ]
   "google_analytics" => array:1 [
    "tracking_code" => "UA-185475945-1"
   ]
   "private_key_path" => "./data/certs/2023/domain.name.pfx"
   "nases_endpoints" => array:4 [
    "ekr" => "https://eschranka.upvsfixnew.gov.sk/EKSService.svc?wsdl"
    "g2g" => "https://uir.upvsfixnew.gov.sk/G2GServiceBus/ServiceSkTalk3Token.svc?wsdl"
    "sts" => "https://iamwse.upvsfix.gov.sk:8581/sts/wss11x509?wsdl"
    "cuet_web" => "https://cuet.upvsfixnew.gov.sk/sk/"
   ]
   "uradne_pages" => array:6 [
    "agreement_page_id" => 1
    "contact_page_id" => 2
    "privacy_policy_page_id" => 3
    "terms_of_use_page_id" => 1
    "cookie_page_id" => 2
    "faq_page_id" => 4
   ]
   "error_reporting_config" => array:1 [
    "users_emails" => array:2 [
     0 => "info@uradne.sk"
     1 => "arepiev@webex.sk"
    ]
   ]
   "google_recaptcha_config" => array:5 [
    "SITE_SECRET" => "6Le-lgIqAAAAAHMtfOIJPGX_epNe0_6uhovhOqE9"
    "SITE_PUBLIC" => "6Le-lgIqAAAAAC2P8yH4Ix2wFCA00eMRcV8eIwxZ"
    "REQUEST_SCORE" => 0.5
    "CHECK_IP" => false
    "SITE_VERIFY_URL" => "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify"
   ]
  ]
  
  Application Config ApplicationConfig
  Application Config (ApplicationConfig)
  ^ array:3 [
   "development_enabled" => true
   "modules" => array:24 [
    0 => "Zend\I18n"
    1 => "Zend\InputFilter"
    2 => "Zend\Filter"
    3 => "Zend\Hydrator"
    4 => "Zend\Serializer"
    5 => "Zend\Mail"
    6 => "Zend\Paginator"
    7 => "Zend\Session"
    8 => "Zend\Mvc\Plugin\Identity"
    9 => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger"
    10 => "Zend\Mvc\I18n"
    11 => "Zend\Mvc\Console"
    12 => "Zend\Form"
    13 => "Zend\Cache"
    14 => "Zend\Router"
    15 => "Zend\Validator"
    16 => "DoctrineModule"
    17 => "DoctrineORMModule"
    18 => "Application"
    19 => "Import"
    20 => "Rest"
    21 => "Cuet"
    22 => "CRZ"
    23 => "ZendDeveloperTools"
   ]
   "module_listener_options" => array:7 [
    "module_paths" => array:2 [
     0 => "./module"
     1 => "./vendor"
    ]
    "config_glob_paths" => array:2 [
     0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/config/autoload/{{,*.}global,{,*.}local}.php"
     1 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/config/autoload/{,*.}{global,local}-development.php"
    ]
    "config_cache_enabled" => false
    "config_cache_key" => "application.config.cache"
    "module_map_cache_enabled" => false
    "module_map_cache_key" => "application.module.cache"
    "cache_dir" => "data/cache/"
   ]
  ]
  
  Database (Zend\Db) N/A
  Error You have to install or enable @bjyoungblood's Zend\Db Profiler to use this feature.
  Doctrine ORM (Queries) 9 queries in 1.45 ms
  DoctrineORMModule Queries for doctrine.sql_logger_collector.orm_default
  SQL SELECT e0_.id AS id_0, e0_.locale AS locale_1, e0_.object_class AS object_class_2, e0_.field AS field_3, e0_.foreign_key AS foreign_key_4, e0_.content AS content_5 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.object_class = ? AND e0_.field = ? AND e0_.content = ? LIMIT 1 Params     0 => string(23) "Application\Entity\Page"
      1 => string(4) "slug"
      2 => string(3) "faq"
  Types     0 => int(2)
      1 => int(2)
      2 => int(2)
  Time 0.00033307075500488
  SQL SELECT t0.id AS id_1, t0.slug AS slug_2, t0.title AS title_3, t0.text AS text_4, t0.status AS status_5, t0.created_at AS created_at_6, t0.updated_at AS updated_at_7 FROM page t0 WHERE t0.id = ? Params     0 => string(1) "4"
  Types     0 => string(7) "integer"
  Time 0.00016498565673828
  SQL SELECT e0_.content AS content_0, e0_.field AS field_1 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.foreign_key = ? AND e0_.locale = ? AND e0_.object_class = ? Params     0 => string(1) "4"
      1 => string(2) "sk"
      2 => string(23) "Application\Entity\Page"
  Types     0 => int(2)
      1 => int(2)
      2 => int(2)
  Time 0.00021791458129883
  SQL SELECT t0.id AS id_1, t0.slug AS slug_2, t0.title AS title_3, t0.text AS text_4, t0.status AS status_5, t0.created_at AS created_at_6, t0.updated_at AS updated_at_7 FROM page t0 WHERE t0.id = ? Params     0 => int(3)
  Types     0 => string(7) "integer"
  Time 0.00023794174194336
  SQL SELECT e0_.content AS content_0, e0_.field AS field_1 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.foreign_key = ? AND e0_.locale = ? AND e0_.object_class = ? Params     0 => string(1) "3"
      1 => string(2) "sk"
      2 => string(23) "Application\Entity\Page"
  Types     0 => int(2)
      1 => int(2)
      2 => int(2)
  Time 0.0001380443572998
  SQL SELECT t0.id AS id_1, t0.slug AS slug_2, t0.title AS title_3, t0.text AS text_4, t0.status AS status_5, t0.created_at AS created_at_6, t0.updated_at AS updated_at_7 FROM page t0 WHERE t0.id = ? Params     0 => int(1)
  Types     0 => string(7) "integer"
  Time 0.0001060962677002
  SQL SELECT e0_.content AS content_0, e0_.field AS field_1 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.foreign_key = ? AND e0_.locale = ? AND e0_.object_class = ? Params     0 => string(1) "1"
      1 => string(2) "sk"
      2 => string(23) "Application\Entity\Page"
  Types     0 => int(2)
      1 => int(2)
      2 => int(2)
  Time 7.7962875366211E-5
  SQL SELECT t0.id AS id_1, t0.slug AS slug_2, t0.title AS title_3, t0.text AS text_4, t0.status AS status_5, t0.created_at AS created_at_6, t0.updated_at AS updated_at_7 FROM page t0 WHERE t0.id = ? Params     0 => int(2)
  Types     0 => string(7) "integer"
  Time 8.392333984375E-5
  SQL SELECT e0_.content AS content_0, e0_.field AS field_1 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.foreign_key = ? AND e0_.locale = ? AND e0_.object_class = ? Params     0 => string(1) "2"
      1 => string(2) "sk"
      2 => string(23) "Application\Entity\Page"
  Types     0 => int(2)
      1 => int(2)
      2 => int(2)
  Time 9.0122222900391E-5
  Doctrine ORM (Mappings) 56 mappings
  DoctrineORMModule Mappings for doctrine.mapping_collector.orm_default
  Application\Entity\Address
  Application\Entity\AddressPrint
  Application\Entity\Bankcode
  Application\Entity\Bill
  Application\Entity\BillFile
  Application\Entity\Billingaddr
  Application\Entity\Company
  Application\Entity\Contactpersone
  Application\Entity\Contract
  Application\Entity\ContractFile
  Application\Entity\CrzLog
  Application\Entity\Currency
  Application\Entity\District
  Application\Entity\EmailLog
  Application\Entity\ExportLocation
  Application\Entity\File
  Application\Entity\ImportTemp
  Application\Entity\Log
  Application\Entity\Manual
  Application\Entity\Mayor
  Application\Entity\Message
  Application\Entity\Order
  Application\Entity\OrderFile
  Application\Entity\Organization
  Application\Entity\Page
  Application\Entity\Permission
  Application\Entity\PostalNums
  Application\Entity\Role
  Application\Entity\Salutation
  Application\Entity\SearchRequest
  Application\Entity\Settings
  Application\Entity\TableNews
  Application\Entity\TableNewsFile
  Application\Entity\TablenewsTag
  Application\Entity\Titul
  Application\Entity\TrashContainer
  Application\Entity\TrashHistory
  Application\Entity\User
  Application\Entity\UserInfo
  Application\Entity\UserMessage
  Application\Entity\Wideneddata
  Cuet\Entity\CuetResultLog
  Cuet\Entity\Edesk
  Cuet\Entity\Log
  Cuet\Entity\RequestQueue
  Cuet\Entity\SamlToken
  Gedmo\Translatable\Entity\MappedSuperclass\AbstractPersonalTranslation
  Gedmo\Translatable\Entity\MappedSuperclass\AbstractTranslation
  Gedmo\Translatable\Entity\Translation
  Import\Entity\ImportFile
  Rest\Entity\PivotPostCategory
  Rest\Entity\Post
  Rest\Entity\PostCategory
  Rest\Entity\PostDocument
  Rest\Entity\PostPhoto
  Rest\Entity\UserToken